Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 20 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor het kappen van 1 boom ivm herinrichting openbare ruimte gelegen aan de, Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5836 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003849.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.