Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 20 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het verwijderen van twee bomen voor de bouw van een brug gelegen aan de Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2793 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000715.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.