Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen

Op 27 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van een woning gelegen aan de Kapelaan Kockstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5874 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002516.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.