Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 67 te Dinteloord

Op 3 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van een woning gelegen aan de  Karel Doormanstraat 67, 4671 AC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000416.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.