Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 71 te Dinteloord

Op 23 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van 20 houtopstanden voor de herinrichting van de tuin aan voor-, achterzijde en zijkant van het huis, gelegen aan de Karel Doormanstraat 71, 4671 AC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003499.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.