Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 71 te Dinteloord

Op 20 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van kozijnen gelegen aan de Karel Doormanstraat 71, 4671 AC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001406.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.