Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 7 te Steenbergen

Op 22 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van één conifeer op het perceel gelegen aan het Kerkplein 7, 4651 AN te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000920.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.