Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Bolspolder ong. te Kruisland

Op 10 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor het voor kappen van 51 versleten wilgen, gelegen aan de Kleine Bolspolder ong., kadastraal bekend onder sectie Z nummer 194 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005338.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.