Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Bolspolder ong. te Kruisland

Op 14 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van knotwilgen gelegen aan de Kleine Bolspolder ong. Kadastraal bekend onder sectie Z nummer 192 te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003961.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.