Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 7 te Steenbergen

Op 6 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de renovatie van voorgevel en daken gelegen aan de  Kleine Kerkstraat 7, 4651 EV Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004824.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.