gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 7 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 7 te Steenbergen

Op 28 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de renovatie van de voorgevel en hellende daken bij een woning gelegen aan de Kleine Kerkstraat 7, 4651 EV te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005115.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.