gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 10 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 10 te Kruisland

Op 6 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het wijzigen van de perceel grens op het perceel gelegen aan de Kleine Spellestraat 10, 4756 SX te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000963.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.