Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 1 te Kruisland

Op 21 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het ophogen van ee stal, gelegen aan de Kleine Spellestraat 1, 4756 SX te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003169.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.