gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 7 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 7 te Kruisland

Op 19 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanvraag van teeltondersteunende voorzieningen, gelegen aan de Kleine Spellestraat 7, 4756 SX te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002358.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.