Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 4 te Nieuw-Vossemeer

Op 4 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik’ ontvangen voor het brandveilig gebruik van basisschool Merijntje, gelegen aan de Kloosterstraat 4, 4681 AT te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000868.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.