Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Knapendreef 5 te Steenbergen

Op 2 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk met agrarische functies op het perceel gelegen aan de Knapendreef 5, 4651 VT te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001089.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.