Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk 12a te Steenbergen

Op 10 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen’ ontvangen voor het aanleggen van een nieuw gesloten bodemsysteem buiten de inrichting op het perceel gelegen aan de Koeveringsedijk 12a, 4651 PK te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001185.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.