gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk 16 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk 16 te Steenbergen

Op 2 juli 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ontvangen voor de herindeling van een bestaande loods gelegen aan de Koeveringsedijk 16, 4651 PK te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003062.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.