Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk 9 te Steenbergen

Op 12 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” ontvangen voor de aanvraag van een praktijkruimte, gelegen aan de Koeveringsedijk 9, 4651 PK te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002831.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.