gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk ong. te Steenbergen

Op 17 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het wijzigen van de bestemming op het perceel kadastraal bekend SBG sectie y 1119 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000908.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.