Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 4 te Steenbergen

Op 13 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ ontvangen voor het verwerken van polyesterhars gelegen aan de Koperslagerij 4, 4651 SK te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001830.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.