gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 8 te Steenbergen

Op 11 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘reclame’,  ontvangen voor het aanbrengen van gevelreclame bij het pand, gelegen aan de Koperslagerij 8, 4651 SK te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003333.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.