Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kortenaerstraat 15 te Dinteloord

Op 30 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een oprit gelegen aan de Kortenaerstraat 15, 4671 BB te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002795.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.