gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Kortenaerstraat 21 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kortenaerstraat 21 te Dinteloord

Op 6 januari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan de Kortenaerstraat 21, 4671 BB te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000096.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.