Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kortendijk 4 te Nieuw-Vossemeer

Op 28 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van een dierennachtverblijf gelegen aan de Kortendijk 4, 4681 SR te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002521. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.