Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koudenberg 14 te Steenbergen

Op 11 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een oprit bij een woning gelegen aan de Koudenberg 14, 4651 JR te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004903.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.