Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Koudenberg ong. te Steenbergen

Op 20 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het plaatsen van een loopdeur aan de westzijde van één garagebox op het perceel gelegen aan de Koudenberg ong. te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001792.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.