Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg 2c te Steenbergen

Op 3 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van een glijbaan bij zwembad de Meermin gelegen aan de Krommeweg 2c, 4651 RN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000418.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.