gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg ong. te Steenbergen

Op 10 maart 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen‘ ontvangen voor onderhoud van bosperceel, kappen van enkele bomen om zo doorgang te verbeteren en bomen meer groeiruimte te geven gelegen aan de Krommeweg ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2784 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21001512.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.