Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 10 te Steenbergen

Op 2 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het beschikbaar maken van logieruimte, gelegen aan de Kruislandsedijk 10, 4651 RD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005249.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.