Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 27 te Steenbergen

Op 18 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ontvangen voor de bouw van een machineberging met spuitplaats, gelegen aan de Kruislandsedijk 27, 4651 RH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000224.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.