Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 34 te Steenbergen

Op 17 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’  ontvangen voor de kap van een boom gelegen aan de  Kruislandsedijk 34, 4651 RD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK2000205.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.