Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 8 te Steenbergen

Op 24 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor het plaatsen van seizoensgebonden huisvesting gelegen aan de Kruislandsedijk 8, 4651 RD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005577.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.