Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruispoort 19 te Steenbergen

Op 14 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan de Kruispoort 19, 4651 AL te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000661.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.