Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kruispoort 22 te Steenbergen

Op 23 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het maken van een funderingsverbetering en doorbraak dragende wanden, gelegen aan de Kruispoort 22, 4651 AM te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000327.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.