Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Kwarenvliet 15 te Steenbergen

Op 25 oktober 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het legaliseren van 3 bestaande bouwwerken, gelegen aan de Kwarenvliet 15, 4651 WE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004788.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.