Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lage Boutweg ong. te Steenbergen

Op 13 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen, gelegen aan de Lage Boutweg ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummer 298 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002350.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.