Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lancasterstraat 4 te Steenbergen

Op 20 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het verbouwen van het bestaande pand op het perceel gelegen aan de Lancasterstraat 4, 4651 SR te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003445.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.