Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 24 te Kruisland

Op 13 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’,  ontvangen voor de verbreding van een inrit gelegen aan de  Langeweg 24, 4756 AK Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004142.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.