Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 40 te Kruisland

Op 16 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het oprichten van een woning, gelegen aan de Langeweg 40, 4756 SL te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004664.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.