gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 4k te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 4k te Kruisland

Op 3 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Langeweg 4k, 4756 AK te Kruisland

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002591.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.