Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 69 te Kruisland

Op 17 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor de kap van een zieke paardenkastanje gelegen aan de Langeweg 69, 4756 SL te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000641.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.