gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg ong. te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg ong. te De Heen

Op 22 januari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ ontvangen voor een opstelpunt voor snel internet en/of telecommunicatienetwerken gelegen aan de Langeweg ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 721 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000330.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.