Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusdijk 21a te Steenbergen

Op 23 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het realiseren van een parkeerplek, gelegen aan de Laurentiusdijk 21a, 4651 TJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004402.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.