Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong.  te Steenbergen

Op 1 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een in- uitrit en dam met duiker, gelegen aan de Laurentiusdijk ong, kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5838 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003177.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.