Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong. te Steenbergen

Op 5 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de bouw van een nieuwe woning gelegen aan de Laurentiusdijk ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5838 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004730.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.