gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen

Op 20 november 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het realiseren van een nieuwe Bevi -inrichting gelegen aan de Liberatorstraat ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1176 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20005117.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.