gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Ligneweg 13 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Ligneweg 13 te Steenbergen

Op 13 april 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een vlonder met beschoeiing gelegen aan de Ligneweg 13, 4651 SH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21002338.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.