Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Ligneweg 3 te Steenbergen

Op 9 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een nieuwe opbouw op de bestaande uitbouw, bestaande garage en uitbouw gedeeltelijk ophogen en de voorgevel voorzien van nieuw metselwerk op het perceel gelegen aan de Ligneweg 3, 4651 SH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001174.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.