Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 24 te Steenbergen

Op 6 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een berging op het perceel gelegen aan de Lijsterbesstraat 24, 4651 KH te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003251.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.