Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 6 te Steenbergen

Op 16 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het realiseren van een aanbouw bij de woning, gelegen aan de Lijsterbeslaan 6, 4651 KH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003984.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.